Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism - antologi för gymnasieskolan

Pris: 348,00 kr
Bandtyp: Inbunden
Antal sidor: 834
ISBN: 979818-1-1
Utgivningsdatum: 20151030
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Michael Jay


För kurserna Svenska 1, 2 och 3 samt Litteratur. Anpassad för Gy 2011.

I den här antologin finns litterära texter från Enuma elish ca 1500 f.Kr. fram till de tidiga modernisterna i början av 1900-talet. Här samsas författare från jordens alla hörn: indianer, inuiter, européer, afrikaner, perser, araber, afghaner, indier, tibetaner, kineser, japaner. Ambitionen har varit att ge tillgång till ett stort urval texter för att främja variation och mångfald: så att lärare kan variera sig, så att elever kan arbeta i grupper (med t.ex. varsin japansk eller kinesisk medeltidspoet), så att främmande kulturers och epokers diktning verkligen synliggörs, så att kanon inte blir för inskränkt.

En annan målsättning är att texterna ska väcka tankar, känslor och förståelse för skönhet hos eleverna – få dem att bli berörda av människors öden och konstnärlig kraft. Texterna i antologin visar upp tillvarons olika sidor och förmedlar människors känslor, föreställningar, situationer, handlingar, fantasier, förundran, konstnärliga förmåga, engagemang etc – sådant som klassikerna bättre än annat förmår skildra.

Här finns dikter av många slag samt utdrag från berömda dramer, epos, romaner och noveller. Långa texter såsom dramer och epos är försedda med inflikade sammanfattningar av handlingen så att elever kan tillägna sig ett helt verk eller kapitel utan att ha tillgång till hela verket. Många texter är försedda med ingresser som sätter in verket i ett sammanhang och som gör det enklare att tillgodogöra sig innehållet. Svåra ord i texterna förklaras och kommentarer ges för svåra passager.

Antologin gör sig bäst med litteraturhistorieboken Litterära mästerverk genom tiderna, vars upplägg den i princip följer. Tillsammans med arbetsmaterial på förlagets hemsida utgör de två böckerna ett gediget och stimulerande inslag i ämnet svenska. Båda böckerna kan köpas till ett paketpris.

Köp 10 exemplar av vår antologi Litterära klassiker och få lärarhandledningen på köpet! Lärarhandledningen finns av miljöhänsyn enbart tillgänglig som pdf-fil. Filen skickas till skolan efter att köp av minst tio exemplar av Litterära klassiker har gjorts. Kontakta förlaget på mejl michael@mjlaromedel.se efter köp så skickar vi filen när vi ser att köpet har gått igenom.

Michael Jay har undervisat på bland annat Katedralskolan i Uppsala, Calmare Internationella Skola i Kalmar samt Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs gymnasium, Östra Real och Norra Real i Stockholmsområdet.

Undersök gärna innehållsförteckning och några utdrag på www.mjlaromedel.se!

Paketpris - se artikeln 'Litterära klassiker och Litterära mästerverk - paketpris'
Litterära klassiker från Enuma elish till tidig modernism - antologi för gymnasieskolan
Välj antal: Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.Andra som köpt denna produkt köpte även:

MJ Läromedel - Logga