naforlag logotyp

Svenska som andraspråk 2 & 3

Svenska som andraspråk 2 & 3

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 389,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 456
ISBN: 88229-00-7
Utgivningsdatum: 20151020
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: AB, Kolossal
Författare: Åkerberg, Therése
Norefalk, Christian
Åkerberg, Therése
Norefalk, Christian
Redaktör: Flyman Mattsson, Anna


Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3 och är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i
fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Boken innehåller sex kapitel:


? Andraspråksinlärning i teori och praktik
? Språklig variation
? Den sköna litteraturen
? Kommunikation och påverkan
? Skriv? och nå fram med ditt budskap
? Tala? och få andra att lyssna


I alla kapitel ges eleven gott om möjligheter att möta, producera och analysera muntligt och skriftligt språk, såväl enskilt som tillsammans med kurskamrater. Alla kapitel innehåller uppgifter där eleven får träna sig i ordkunskap och grammatik, samt reflektera över sin språk- och ämnesinlärning. I slutet av läroboken finns bedömningsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.