naforlag logotyp

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 359,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 256
ISBN: 981681-2-9
Utgivningsdatum: 20140804
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: AB, Kolossal
Författare: Åkerberg, Therése
Norefalk, Christian
Övrigt: Simonsen, Ina


Svenska som andraspråk 1 täcker hela kursen Svenska som andraspråk 1 och innehåller sex kapitel:

? Vad är egentligen svenska som andraspråk?
? Språklig variation
? Relationer
? Utbildning och arbetsliv
? Ute i samhället
? Svenska språkets form, funktion och betydelse

I alla kapitel ges eleven gott om tillfällen att uppnå kursens mål. Genomgående får eleven i praktiska och utmanande övningar arbeta aktivt med att läsa, tala och skriva både enskilt och tillsammans med klasskamrater. Återkommande inslag är uppgifter som stärker elevens kommunikativa förmåga och flerspråkiga identitet. I slutet av boken finns betygsmatriser som ger vägledning för såväl formativ som summativ bedömning.