naforlag logotyp

Entreprenörskap Praktisk och teoretisk tillämpning PDF

Entreprenörskap Praktisk och teoretisk tillämpning PDF

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 199,00 kr
Bandtyp: Epub
ISBN: 980247-2-2
Utgivningsdatum: 20130101
Språk: Svenska
Formgivare: Bergström, Lina
Författare: Paulsson, Johan
Schildfat, Tobias
Redaktör: Bergström, Lina


Entreprenörskap – praktisk och teoretisk tillämpning innehåller uppgifter och övningar
till läroboken Entreprenörskap. Den assisterar i lärandeprocessen och fungerar som ett pedagogiskt verktyg för att minska avståndet mellan elev och kunskap.Boken är uppdelad i tre delar som berör kunskap på tre olika vis. Delarna följer den lärandeprogression som kunskapskraven för ämnet Entreprenörskap beskriver och utgår från kursens centrala innehåll.