naforlag logotyp

Fortsätt Framåt - Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Fortsätt Framåt - Svenska som andraspråk, grundläggande nivå

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 369,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 354
ISBN: 88229-09-0
Utgivningsdatum: 20180108
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Formgivare: AB, Kolossal
Författare: Åkerberg, Therése
Redaktör: Flyman, Anna


Fortsätt framåt täcker hela det centrala innehållet i kursen svenska som
andraspråk på grundläggande nivå och dess delkurser. Boken erbjuder ett
flertal möjligheter att, i funktionella och meningsfulla sammanhang, muntligt
som skriftligt, utveckla svenskan och stärka tilltron till den egna språkförmågan.
Boken består av fem temakapitel och ett kapitel kallat Skafferiet. I de fem
temakapitlen finns texter hämtade från verkligheten, såväl sakprosatexter
som skönlitterära texter, samt uppgifter där det centrala innehållet och
kunskapskraven i respektive delkurs kombineras. I Skafferiet finns den
information som behövs för att kunna göra uppgifterna i boken. De olika
temakapitlen, och texterna och uppgifterna däri, kan läsas och göras i
vilken ordning man önskar. Detta gynnar den flexibilitet, effektivitet och
individanpassning som ofta krävs inom vuxenutbildningen.