NTI-skolan

Konstvetenskap - en introduktion

Konstvetenskap - en introduktion

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 150 kr
Bandtyp: Häftad
ISBN: 9789187215759
Utgivningsdatum: 20060901
Språk: Svenska
Författare: Arnold, Dana
Översättare: Lundgren, Staffan
Övrigt: Karlholm, Dan


Boken ger en inspirerande introduktion
till konstvetenskap och ingår i vår serie med
introduktioner till estetiska ämnen.

I denna kortfattade och precisa bok ger Dana
Arnold en introduktion till de frågor, debatter och
föremål som tillsammans utgör disciplinen
konstvetenskap. Genom att använda ett brett urval
av bilder, från statyerna på Påskön till »Super Mario
Brothers«, visar författaren hur konstverken själva
kan vara en utgångspunkt för hur vi kan »läsa«
konsthistorien och ger förslag på flera olika sätt
som vi kan uppskatta, tänka kring och förstå konst
på och förmedlar därigenom en effektiv och
lustfylld entré till den konstvetenskapliga
världen.
Med en ordlista över tekniska termer och en
förteckning av adresser till användbara hemsidor är
detta på samma gång en ovärderlig och
lättillgänglig introduktion till ett fascinerande
ämne.
Dana Arnold är professor i arkitekturhistoria vid
Universitetet i Southampton och chef för Centret
för studier i arkitektur och urbanism. Hennes
senaste arbeten omfattar bland annat »Reading
Architectural History« (Routledge, 2002) och
»Representing the Metropolis: Architecture, Urban
Experience and Social Life in London« (Ashgate,
2000). Hon är också redaktör för bokserierna »New
Interventions in Art History« och »Companions to
Art History«, båda utgivna av Blackwell. Mellan
1997 och 2002 var hon chefredaktör för tidskriften
»Art History«.
Dan Karlholm har skrivit bokens förord och svarat
för fackgranskningen. Han är docent
och lektor i konstvetenskap vid Institutionen för
kultur och kommunikation, Södertörns högskola.
Han har framför allt forskat om konstvetenskapens
historia och teori, museer, modern konst och
visuell kultur.


Utgivna titlar i introduktionsserien:

Design - en introduktion av John Heskett.

Design för hållbar utveckling - en introduktion
av Ann Thorpe.

Design och postmodernitet - en introduktion av Penny Sparke.

Designhistoria - en introduktion av Susann Vihma.

Film och andra rörliga bilder - en introduktion, red. Anu Koivunen.

Fotografi - en introduktion av Steve Edwards.

Konstteori - en introduktion av Cynthia Freeland.

Konstvetenskap - en introduktion av Dana Arnold.

Mode - en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt & Louise Wallenberg.

Svensk designhistoria av Lasse
Brunnström.
Kommande introduktionsböcker
2011:


Swedish Design History av Lasse
Brunnström.
ntiskolan - Logga