Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

peallkonsult logotyp

Författarpresentation

Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska området. Titlar som jag nu i egen regi kan ge ut. Att själv få ta hand om framställan, produktion och försäljning har länge lockat mig och nu har det blivit verklighet. Jag hoppas innerligt att du ska finna mina böcker intressanta och lärorika.

Parallellt med mitt skrivande driver jag företaget PE Allkonsult AB med konsultverksamhet inom pedagogik och el-teleteknik.

Att hjälpa företag, kommuner och organisationer med nya elsäkerhetslagen samt utbilda i egna framtagna kurser är då min huvudsyssla. Jag har tidigare arbetat som elektriker i ett 15-tal år samt varit yrkeslärare på Elprogrammet i 15 år.

Att som yrkeslärare få följa de studerande i sin utveckling har varit ett sant nöje. Jag hoppas få dela den resan även med dig, så tveka inte att höra av dig om du vill veta mer, så kan jag lotsa dig på vägen.

Med vänlig hälsning

Paul Håkansson
www.elotele.se

 

Paul Håkansson Paul Håkansson

Bokpresentationer - Elinstallation

Elektromekanik

Elektromekanik
(ej tillgänglig-uppdateras i nuläget)

Boken Elektromekanik är den inledande boken i läromedelserien "Arbeta med el". Serien erbjuds landets utbildningsplatser för utbildning av Sveriges el- och teletekniker. Boken inleds med en bild av hur branschen ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet elteknik. Den behandlar elsystemets grunder och uppbyggnad och innehåller sedan fakta för att enligt "god elsäkerhetsteknisk praxis" kunna utföra praktiska moment inom det område område som omfattar tillåtna arbeten utan elbehörighet. Dessutom behandlas övriga delar inom Skolverkets kurs Elektromekanik, såsom mekaniskt arbete och arbetsmiljö.

Elkraftteknik

Elkraftteknik

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B. Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment som man måste förstå och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation B-arbeten. Boken tar upp moment som säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service och underhåll, elkvalitet.

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar och tillämpning av elinstallationsarbete och gällande elregelverk. Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

Pris: 499,00 kr
Köp
» Läs mer …

Bokpresentationer – Teleinstallation

Läromedelspaketet Teleinstallation är tänkt för utbildning och fortbildning av elektriker, teletekniker, konsulter och arbetsledare inom områdena:

 • Kommunikation
 • Dokumentation
 • Telesignalsystem
 • Telefoni
 • Ljud
 • Brandlarm
 • Inbrottslarm
 • Passersystem
 • Övervakningskameror – CCTV
 • Datanät

Läromedlet består av 4 titlar och läses med fördel enligt nedan:

 1. Du inleder med att lära in fakta från faktabokens kapitel,
 2. Du kontroller dina kunskaper i övningsboken,
 3. Därefter läser du installationshandbokens motsvarande kapitel,
 4. Du besvarar därefter det aktuella kapitlets instuderingsfrågor i elevguiden och får förslag på övningar som du sedan utför praktiskt.

1

Teleinstallation – Faktabok

Teleinstallation – Faktabok
(ej tillgänglig-uppdateras i nuläget)

Den grundläggande Teleinstallation - faktabok behandlar bl a: teletekniska grunder, nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system, säkerhetssystem (brandlarm, inbrottslarm, lås- och passersystem, kameraövervakning), infrastruktur för datakommunikation, nätverksuppbyggnad - LAN, installation med fiber, installation med TP-kabel, antenn- och kabel-TV-teknik. Faktaboken ger en beskrivning av olika system, den fördjupande installationshandboken behandlar sedan projektering och installationen av dessa system. Antenn- och kabel-TV-system förekommer dock enbart i faktaboken.

2

Teleinstallation – Installationshandbok

Teleinstallation – Installationshandbok

Den fördjupande Teleinstallation - installationshandbok inleder med att ge en grundläggande information kring ämnet datakommunikation som numera är en alltmer nödvändig kunskap inom det teletekniska området. Därefter ges fördjupande information kring nätuppbyggnad och dokumentation av teletekniska system ("gamla" SS 455 12 00-38 samt "nya" SS 455 12 01). Därefter behandlas projektering och installationen av de i faktaboken beskrivna systemen. Installationshandboken ger likt den mycket populära "Elinstallation-Montörshandbok" stöd och nytt kunnande såväl vid utbildning, som vid situationer och frågeställningar i arbetslivet för yrkesverksamma el- och teletekniker, arbetsledare och konsulter.

Pris: 719,00 kr
Köp
» Läs mer …

3

Teleinstallation – Övningsbok

Teleinstallation – Övningsbok

Med hjälp av övningsboken kontrollerar eleven sina kunskaper kring fakta som ges i faktaboken.

Pris: 169,00 kr
Köp
» Läs mer …

4

Teleinstallation – Elevguide

Teleinstallation – Elevguide

Med hjälp av elevguiden kommer eleven lära sig tillämpa fakta som ges i installationshandboken.

Pris: 119,00 kr
Köp
» Läs mer …