Lycko - Positionssystemet

Lycko - Positionssystemet

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 71,00 kr
ISBN: 7762-279-6


Nya Lycko - Positionssystemet innehåller 15 övningar som i långsamt stegrande svårighetsgrad går igenom tiotalssystemets uppbyggnad. Häftet börjar med en övning av begrepp för att sedan gå vidare med övningar innehållande ental och tiotal.
Därefter byggs övningarna på med hundratal och till sist även tusental.


Används tillsammans med Lycko Prima - svarslåda, art.nr. 7762-201-7 som köps separat.


Övningarna:
1. Begrepp
2. Hitta talet! - ental och tiotal
3. Vilket är talet? - ental och tiotal
4. Multibas - Hitta rätt tal!
5. Multibas - Hitta rätt ental och tiotal!
6. Vad blir summan hundra?
7. Hitta talet! - ental, tiotal och hundratal
8. Vilket är talet? - ental, tiotal och hundratal
9. Multibas - Hitta rätt tal!
10. Multibas - Hitta rätt ental, tiotal och hundratal!
11. Hitta talet! - över 1000
12. Vilket är talet? - över 1000
13. Gör ett så litet tal som möjligt!
14. Gör ett så stort tal som möjligt!
15. Vad blir summan 1000?


Smakprov ur boken går att hitta här.


Passar:
Lgr22 och Lspec22: Matematik - taluppfattning och tals användning