Lycko Prima - svarslåda

Lycko Prima - svarslåda

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 109,00 kr
Bandtyp: Övrigt
ISBN: 7762-201-7
Språk: Svenska
Upplaga: 1


Stadig låda och brickor i plast och med genomskinligt lock. Brickorna är lätta att greppa och locket är försett med starka gångjärn som gör lådan extra tålig.

Lycko Prima används till alla böcker i Lyckoserien. För de böcker som har liggande format läggs den genomskinliga delen av lådan över svarsalternativen i den nedre delen av boken. Barnen lägger sedan brickorna i locket tills alla uppgifterna är lösta. Fäll ihop locket och vänd och se om färgmönstret är rätt.

Lådan fungerar till alla Lyckoböcker och ytmåttet är 26x13 cm.