My Own Words kopieringsunderlag

My Own Words kopieringsunderlag

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 465,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 88
ISBN: 7762-315-1
Språk: Svenska
Författare: Eskilsson, Ulf


Pärmen vänder sig till elever i år 5 – 8 och till specialundervisning. Den består av kopieringsunderlag som är strukturerade efter olika inriktningar: How to learn, The Alphabet, Words, Situations, Spelling och Models.

Målet är att eleverna ska öka sitt engelska ordförråd och blir bättre på att kommunicera på engelska. Med hjälp av kopieringsunderlagen kan klassen och eleverna efter sina behov och intressen utveckla sina sätt att lära sig ett främmande språk.

Eleverna ska planera, genomföra, redovisa och utvärdera sina arbeten. Materialet är gjort så att eleverna kan få stort inflytande över vilka sidor som görs! Pärmen erbjuder variationer på hur man kan bearbeta och förstå ord, så att eleverna lättare hittar sina val. Diskutera med eleverna på vilket sätt de lär sig. Det gäller att hitta sina sätt och samtidigt skapa förnyelse genom att testa variationer.

Övningarna hjälper eleverna att hitta sina strategier för att analysera ljud och ord. Ofta presenteras olika ord i olika grupperingar, så att eleverna kan se generaliseringar. Eleven väljer sedan sina ord som de vill och behöver lära sig. Kamrater kan arbeta med samma papper, men väljer sina egna ord som är utmanande. Klassen arbetar med samma sak, men lär sig i ett individuellt perspektiv.

Innehåller 88 sidor varav 80 övningar samt kursplan och lärarhandledning. Författare: Ulf Eskilsson.

Smakprov ur kopieringsunderlaget går att hitta här.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Engelska - Kommunikationens innehåll, lyssna och läsa, tala, skriva och samtala.