Engelska Tärningar - Reading Comprehension

Engelska Tärningar - Reading Comprehension

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 163,00 kr
ISBN: 7762-327-4


Läs och prata!

Innehåller sex olika tärningar med frågor om innehållet i någon bok/text. Använd i par eller i grupper och starta en diskussion.

Röda tärningar: Innan man läser.
Blå tärningar: Under det att man läser.
Gröna tärningar: Efter att man läst färdigt.

Tärningarna har sidan 5 cm och är mjuka och tysta.

Passar:
Lgr22: Engelska - Kommunikationens innehåll, lyssna och läsa, tala, skriva och samtala
Lspec22: Engelska - lyssna och läsa, tala och samtala