Dialog 5 - Språkmemory

Dialog 5 - Språkmemory

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 210,00 kr
ISBN: 7762-549-0
Språk: Svenska


Pedagogiskt/metodiskt utarbetat memory för språklig träning på olika nivåer. Satsen är indelad i fyra grupper. Inom varje grupp finns alltid två identiskt lika bildbrickor och en bricka med beskrivande text. Icke läskunniga kan para ihop bild-bild, benämna och beskriva. Läsfärdigheten övas genom att läsa och para ihop bild- och textbricka.De fyra grupperna är:
Väder
Natur
 Verb - Aktiviteter
Vardagsverb
Satsen består av totalt 144 brickor, uppdelade på 96 bilder och 48 med text. Brickorna är tillverkade i kraftig laminerad kartong, mått 6x6 cm.Utförlig handledning finns att ladda ner här. Passar:
Lpfö18: Talspråk.
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva och modersmål, tala, lyssna och samtala, läsa och skriva.
Sfi: Tala, lyssna och samtala, skriva.