Dialog 4 - Språkmemory

Dialog 4 - Språkmemory

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 210,00 kr
ISBN: 7762-555-1
Språk: Svenska


Pedagogiskt/metodiskt utarbetat memory för språklig träning på olika nivåer. Satsen är indelad i fyra grupper. Inom varje grupp finns alltid två identiskt lika bildbrickor och en bricka med beskrivande text. Icke läskunniga kan para ihop bild-bild, benämna och beskriva. Läsfärdigheten övas genom att läsa och para ihop bild- och textbricka.De fyra grupperna är:
Adjektiv, färger, mönster, former.
Färger och substantiv, t.ex. En gul och grön boll.
Prepositioner, t.ex. En lampa över ett bord.
Meningar med prepositioner och adjektiv.
Satsen består av totalt 144 brickor, uppdelade på 96 bilder och 48 med text. Brickorna är tillverkade i kraftig laminerad kartong, mått 6x6 cm.Utförlig handledning finns att ladda ner här. Passar:
Lpfö18: Talspråk.
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva och modersmål, tala, lyssna och samtala, läsa och skriva.
Sfi: Tala, lyssna och samtala, skriva.