Dialog - Spelplan

Dialog - Spelplan

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 98,00 kr
ISBN: 7762-572-8
Språk: Svenska


För stimulerande språkträning med bild- och textbrickor från Dialogspelen. Brickorna placeras rättvända eller upp och nervända på spelplanen. Under spelets gång får eleverna olika språktränande uppgifter. Reglerna ger möjlighet att: träna och lära ord, förklara och beskriva händelser. Spelplanens mått 42x30 cm. Spelregler medföljer.OBS! Brickor, tärning och spelpjäser köps separat. Passar:
Lpfö18: Talspråk.
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva och modersmål, tala, lyssna och samtala, läsa och skriva.

Sfi: Tala, lyssna och samtala, skriva.