Korsord - Mera KorsOrd kopieringsunderlag

Korsord - Mera KorsOrd kopieringsunderlag

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 245,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
ISBN: 7762-979-5
Språk: Svenska


Ett syskon till vårt populära läs- och språkmaterial Mera Ord! Här finns 45 korsord uppdelade på 15 olika kategorier. Inom varje område finns tre korsord i olika svårighetsgrad för att kunna individanpassa övningarna och möjliggöra att återkomma till området när kunskaperna utökats. Alla korsord kommer med en avgränsad ordbank som kan visas eller döljas vid kopiering beroende på vilken nivå eleven befinner sig på.

Nivå 1
Innehåller 4-6 vanliga, korta ljudenliga ord. Alla orden återfinns i Mera Ord!.
Korsorden lämpar sig bra t.ex. för elever som läser eller skriver med ansträngning.
Ledtrådar till orden utgörs enbart av bilder.

Nivå 2
Innehåller 8-10 vardagsord i form av kortare och längre ljudenliga ord, samt vanliga ord med dubbelteckning. De flesta återfinns i Mera Ord!, men här finns även några nya inom samma kategori för att utöka ordförrådet.
Lämpliga t.ex. för elever som ljudar bra. Ledtrådarna utgörs av bilder och enkla förklaringar.

Nivå 3
Innehåller 12-15 vardagsord, här även med ljudstridig stavning. Många av orden på denna nivå återfinns i Mera Ord, men korsorden innehåller även nya ord inom samma kategori för att utöka ordförrådet.
Lämpar sig t.ex. för elever med lite större ordförråd som läser mer flytande.
Förklaringar, synonymer och enstaka bilder utgör ledtrådarna till orden.

Man kan med fördel introducera orden genom att spela ett eller flera spel ur Mera Ord! inom valda kategorier innan korsorden används. Givetvis går korsorden också att användas fristående.

Smakprov ur kopieringsunderlaget hittar du här.

Passar:
Lgr22 och Lspec22: Svenska och Sva - tala, lyssna, samtala, läsa och skriva.
Sfi: Tala, lyssna, samtala, läsa och skriva, förstå.