siu logotyp

Golf - det mentala spelet

Golf - det mentala spelet

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 118,00 kr
Bandtyp: Pocket
ISBN: 85810-27-4
Språk: Svenska


Golf är en unik och fascinerande sport och det är därför lätt att förstå hur den idag utgör en så stor och viktig del av så många människors liv världen över.
Den är rak och ärlig och ger direkt betalt för insatsen. Därför avslöjar den också tydligt de styrkor och svagheter som finns i den tekniska och mentala processen.
Ibland avslöjar den också saker i personligheten som man lättare kan dölja på många av livets andra områden.
Det har ofta sagts att golf till 90-95% är ett mentalt spel och det var därför naturligt att kalla boken för Golf – Det mentala spelet.
I boken beskrivs inte bara detta mentala spel utan huvudsyftet med boken är att ge råd, tips och idéer om hur man ska kunna utveckla sitt golfspel genom att lära sig kontrollera och styra de tankar, inre bilder och känslor som i så hög grad styr kroppen både på och utanför golfbanan.
Innehållet speglar inte bara de två författarnas mångåriga erfarenhet utan förmedlar också många värdefulla synpunkter från såväl tourspelare som amatörer.
Boken är skriven för alla golfintresserade, aktiva såväl som tränare, men vänder sig även till personer som fortfarande inte förstått tjusningen med golf.

Torsten Hansson
är i grunden officer i marinen där han huvudsakligen sysslat med dykning och Idrott/Friskvård. Han är licensierad Mental Tränare och Certified Mental Training Councelor.
Torsten Hansson började arbeta med golflandslaget 1993 och har också varit personlig coach till flera professionella golfare, bl.a. Henrik Stensson.
Han har också ingått i olympiska kommitténs mentala rådgivargrupp.

Lars-Erik Uneståhl
Fil.Dr, Universitetslektor i Uppsala och Örebro innan han startade en privat högskola, Skandinaviska Ledarhögskolan, 1990.
Han startade den mentala träningen 1969 och utvecklade de praktiska träningsprogrammen tillsammans med ett tiotal landslag och 2 olympialag på 1970 talet. Började arbeta med golflandslaget 1979 och följde under 10 år utvecklingen från nationell till europeisk och världs-elit. Han har efter det arbetat med olympisk idrott över hela världen bl.a. som gästprofessor i Australien, Kanada och USA.
Författare till över 20 böcker varav flera har handlat om mental träning för idrott.