Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Året runt i naturen

Året runt i naturen
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 365,00 kr
Bandtyp: Pärm
Antal sidor: 935
ISBN: Teng-522
Utgivningsdatum: 20170515
Upplaga: 48
Författare: Tengnäs, Marie


Enligt Lgr 11 och kursplanen i NO och biologi ska eleverna i åk 1- 3 arbeta med årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas, samt namn på några vanligt örekommande arter, enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystemet.
Enkla undersökningar som visar, beskriver, förklarar och ger en upplevelse av hur och varför naturen förändras under året är användbara verktyg för att närma sig innehållet i NO utifrån elevernas frågor, erfarenheter och observationer.
Eleverna ska tränas i att dokumentera naturvetenskapliga undersökningar. Eleverna ska få möjlighet att klä sina tankar om olika undersökningar i texter, bilder, fotografier eller andra uttrycksformer.

I Året runt i naturen får eleverna läsa om årstidsväxlingar i naturen, djur och växter samt deras anpassning till livsmiljön, deras livscykler och näringskedjor.
Med hjälp av undersökningar, upplevelser och utforskande av närmiljön lär eleverna sig att beskriva och förklara enkla biologiska samband.
Eleverna får lära sig att namnge några växter och djur, sortera och gruppera dem efter olika egenskaper samt ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleverna utvecklar sin kunskap om arter och samband i naturen. De utvecklar även sitt språk och sina begrepp kring årstidernas växlingar samt djur och växter i närmiljön.

Illustratör: Lena Serholt

IDÈPÄRM / KOPIERIMGSUNDERLAG ~ 40 sidor
SKOLÅR 1 - 4
Art nr 522……………………...365 kr