Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Skriv och lär - Träd, blommor och blad kopieringsunderlag

Skriv och lär - Träd, blommor och blad kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 369,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 25
ISBN: teng-179
Språk: Svenska
Författare: Tengnäs, Marie
Illustratör: Per-Anders Nilsson


Enligt Lgr 22 och kursplanen i NO och tekin ska eleverna arbeta med årstidsväxlingar i naturen, några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider, djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas, samt namn på några vanligt förekommande arter, enkla näringskedjor, samband och kretslopp i naturen. Dessutom ska eleverna läsa om några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov, samt hur de har förändrats över tid.

I Skriv och lär - Träd, blommor och blad får eleverna läsa 25 enkla sakprosatexter, samt skriva egna texter som de kan samla till en egen bok om svenska träd och blommor i naturen. Här finns texter om Al, Alm, Ask, Asp, Björk, Blåklocka, Blåsippa, Bok, Ek, En, Gran, Gullviva, Liljekonvalj, Lind, Linnea, Lönn, Maskros, Prästkrage, Rönn, Smörblomma, Tall, Tussilago, Vallmo, Vit näckros och Vitsippa. Eleverna får kunskap om olika arter och samband i naturen.

Eleverna får utveckla sin skrivförmåga genom att läsa en enkel faktatext och därefter skriva en egen text med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva texter med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Skriv och lär - Träd, blommor och blad passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i NO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever.


KOPIERINGSUNDERLAG - 26 sidor
Skolår 1 - 3

Art nr 179………………...……..369 kr