Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Enkel Svenska Kopieringsunderlag

Enkel Svenska Kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 549,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 74
ISBN: teng-191
Utgivningsdatum: 20180301
Språk: Svenska
Författare: Mona Balldin
Göran Tengnäs


I läromedlet Enkel svenska presenteras enkla och tydliga texter i ämnet svenska
som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22 och den ändrade kursplanen.
Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever.
Enkel svenska ger eleverna goda möjligheter att utveckla förmågan att skriva olika texter, såsom berättande texter, men även sakprosatexter.
Ur innehållet i detta läromedel kan nämnas Ord och begrepp i vardagen, Synonymer och motsatsord, Lässtrategier och läsförståelse, Skrivstrategier,
Bearbeta texter, Sambandsord, Att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, Berätta med stödord och bilder, Stavningsregler, Skiljetecken, Meningsbyggnad,
Ordklasser, Att använda ordböcker, Berättande texter, Sakprosatexter, som beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, Tankekartor
och stödord, Låneord, Dialekter, Nordiska språk, samt Minoritetsspråk. Enkel svenska är rikligt kompletterad med både fotografier och
illustrationer i färg.

KOPIERINGSUNDERLAG ~ 74 sidor i färg
SKOLÅR: 3-8
Art nr 191……….……….…….…..…..549 kr