Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

För en bättre värld kopieringsunderlag

För en bättre värld kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 449,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 40
ISBN: teng-462
Språk: Svenska
Författare: Balldin, Mona


Enligt kursplanerna ska eleverna skaffa sig kunskaper om människors ojämlika villkor i världen, om människors och organisationer arbete för att förbättra människors levnadsvillkor, kunna föra resonemang om orsaker till och konsekvensr av ojämlika levnadsvillkor i världen, kunna redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna enligt FN:s förklaring, skaffa sig kunskaper om barnens rättigheter enligt Barnkonventionen.
Med anledning av dessa mål tar läromedlet För en bättre värld bland annat upp rubriker som Vad menas med fattigdom?, Vilka länder är fattiga? Varför är vissa länder fattiga och andra rika? Finns det fattiga barn i Sverige? Gå i skolan eller arbeta? Alla barn har rätt till… , Flyktingar, FN:s millenniemål, FN:s förklaring om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Mycket återstår att göra.

KOPIERINGSUNDERLAG - 43 sidor i färg
Skolår 3 - 7

Art nr 462………………....…..…..449 kr