askunge logotyp

Lös ett problem i veckan - nivå 1

Lös ett problem i veckan - nivå 1

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka 34.

Pris: 340,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 40
ISBN: 86611-28-6
Utgivningsdatum: 20110312
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Unge Thorsén, Mirvi


Lös ett problem i veckan är ett material där eleverna tränar sig i att undersöka, förstå och lösa matematiska problem. Det finns 32 problem, ett problem för varje vecka under läsåret. Eleverna dokumenterar sina lösningar på arbetsbladet.
Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.
Några av problemen är så kallade öppna upp-gifter, där det finns flera möjliga svar.
I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder.
Lös ett problem i veckan – Nivå 1 riktar sig till elever från årskurs 1 till 2.