askunge logotyp

Lös ett problem i veckan - nivå 2

Lös ett problem i veckan - nivå 2

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 320,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 39
ISBN: 86611-36-1
Utgivningsdatum: 20120515
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Unge Thorsén, Mirvi
Illustratör: Peterson, Lorne
Kerrigan, Richard


Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande.
Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.
I den nya läroplanen och i de nationella proven i matematik för årskurs 3 läggs det stor vikt vid elevernas förmåga att lösa elevnära problem, samt att kunna pröva och välja lösningsmetoder.