askunge logotyp

Att vara olika - är roligt

Att vara olika - är roligt

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 240,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 48
ISBN: 87701-63-4
Utgivningsdatum: 20170715
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Lárusdóttir Blöndal., Gudrún
Lárusdóttir Blöndal, Gudrún


Förskolan har många uppdrag. Den ska bland annat hjälpa eleverna att utvecklas som personer.
I läroplanen för förskolan står bland annat följande:
”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt”.

Handledningen är tänkt för alla förskolebarn, oavsett funktionsförmåga. Den bygger på Barnkonventionens grundprinciper och målet är att alla barn ska få kunskap om sina rättigheter. Barnen ska få förståelse för att alla människor är lika värda och att man ska respektera varandras likheter och olikheter.