bertilohlin logotyp

Inclusive Growth in Europe

Inclusive Growth in Europe

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 63,60 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 142
ISBN: 979041-6-2
Utgivningsdatum: 20140122
Språk: Engelska
Författare: Felländer, Anna
Ramos, Raul
Royuela, Vicente
Wessman, Roger
Fumarola Unsgaard, Olav
Palmås, Karl
Zelano, Karin
Bergström, Andreas
Wennberg, Karl
Stadin, Evelina
Sandelind, Clara
Braunerhjelm, Pontus
Redaktör: Wennberg, Karl
Ehrling, Gabriel
Ehrling Perers, Gabriel


Tillväxt för alla?

Den ekonomiska ojämlikheten ökar drastiskt i Sverige och Europa. Hanteringen av denna utveckling är en av vår tids verkligt stora politiska spörsmål.

Få, om några, frågor utgör ett större liberalt dilemma än samhällets potentiella roll för att på politisk väg råda bot på ekonomisk ojämlikhet. Vi vill skydda de individuella rättigheterna från kollektiv och stat, men samtidigt säkerställa självförverkligande och yrkesmässig rörlighet för alla – oavsett börd och bakgrund. Hur långt kan en enskild individ förväntas klättra under en enda livstid?

När har vi ekonomisk och social mobilitet på riktigt – och när är den bara en gäckande utopi?

”Inclusive Growth in Europe” är den senaste utgåvan på Bertil Ohlin Förlag. Här diskuterar ett antal forskare och skribenter de bakomliggande orsakerna till den ökande ekonomiska ojämlikheten i Europa, dess konsekvenser, och hur samhället kan möta utmaningen. Särskilt utrymme ges åt migrationen inom Europa och hur teknisk utveckling påverkar arbetsmarknad och ekonomi. Boken är författad på engelska för att möjliggöra spridning på europeisk nivå.

Medverkar gör: Andreas Bergström, Pontus Braunerhjelm, Anna Felländer, Olav Fumarola Unsgaard, Karl Palmås, Raul Ramos, Vicente Royuela, Clara Sandelind, Evelina Stadin, Roger Wessman och
Karin Zelano.