bertilohlin logotyp

Bildningsresan

Bildningsresan

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 79,50 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 108
ISBN: 980453-0-7
Utgivningsdatum: 20121001
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Modou Badjie, Pa
Witt-Brattström, Ebba
Lundblad, Nicklas
Selimović, Jasenko
Demirbag-Sten, Dilsa
Amnå, Erik
Högberg, Fredrik
Opira, Madeleine
Svegfors, Mats
Nerbrand, Sofia
Nordebo, Ola
Koljonen, Johanna
Redaktör: Ehrling, Gabriel
Rebas, Karin
Ehrling Perers, Gabriel


Aldrig tidigare i Sveriges historia har det investerats så stora resurser i formell utbildning. Men varken ”flumskolan” eller dess motreaktion där mätbara resultat överordnats allt annat, har visat någon större omsorg för den breda bildningen. Resultatet är att samtidigt som fler tillåts att nå hög akademisk nivå, så ökar även gruppen av människor i motsatt ände av skalan.

Bildningsidealet med strävan efter att människan ska vara rustad för ett självständigt liv, där gedigna kunskaper är en förutsättning för kritiskt ifrågasättande och aktivt deltagande i samhället har hamnat i skymundan. Detta vill Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan förändra.

I Bildningsresan ger tolv skribenter sin syn på bildning. Syftet är att ge underlag för en vitalare diskussion kring ett liberalt bildningsideal. Då utmaningen är angelägen och bildningens potential oändlig blandas självkritik med optimism. Skribenternas egna bildningsresor både utmanar och uppmuntrar.

Bildning möjliggör människans frigörelse och då inte endast i tanken, utan som ett av de kraftfullaste redskapen för social rörlighet. En människas klassresa till något annat än den hon är född till, börjar ofta vid de första stationerna längs en bildningsresa.

Bildningsresan är utgiven på Bertil Ohlin Förlag och skapad genom samarbete mellan Bertil Ohlininstitutet och Studieförbundet Vuxenskolan. Bildningsresan är ingen ankomst till resans slutstation, utan fortsätter genom samtal studiecirklar, vid lärosäten, i föreningar och hemma vid köksbordet.

Bildningsresan är början.