gullow logotyp

FonoMix Munmetoden sats för skolan ”skolsats” för år 1-2, spec, tal-, Sva

FonoMix Munmetoden sats för skolan ”skolsats” för år 1-2, spec, tal-, Sva

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 5 615,00 kr
ISBN: gullows-2001
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson


FonoMix Skolsats är avsedd för klassundervisning år 1-2 samt för special-, tal- eller svA-undervisning.
Skolsatsen och dess konkreta arbetssätt och material ger hela grunden i läsinlärningen.
Även för de elever högre upp i skolåren, som fortfarande har svårigheter att avläsa ord rätt och som kanske blivit gissningsläsare är Fonomixmetodikens strukturerade och engagerande träning av bokstäver och ljud en konkret hjälp till en säkrare läsning. Många elever med annat modersmål än svenska har svårigheter att t ex uttala eller särskilja olika vokalljud och för dem blir metodiken ett tydligt och synligt stöd eftersom munnen och artikulationen av ljuden är i fokus. Ett omfattande men lätthanterligt och hållbart material.

Materialet omfattar:
• 1st Handledning med ljudgenomgång av samtliga språkljud, 204 sid;
• 1st ”Den fantastiska uppfinningen” 1-4
(4 häftade böcker med tot 256 sid)
• 1 st Läsebok MunLäs A, 105 sid;
• 1 st Läsebok MunLäs B, 80 sid;
• 5 st Arbetsböcker- SkrivLäs 1, 2, 3,
4, 5 (40-50 sid/bok);
• 3 st Plastaskar för det laborativa
materialet;
• 1 sats stora plastkort med munbilder,
bokstäver, ändelser;
• 1 sats små kort med munbilder,
bokstäver, ändelser;
• 150 bilder till ord i sep. plastask;
• 4 Ord-bingoplattor, dubbelsidiga;
• 16 olika Bokstavsbingon att skriva ut
online
• 1st A4”Nyckel”över vokal- och
kons.munnarna
• 1st A4 Mall för Dialogsamtal
• 1 st A4 FonoMix Ljud och Bokstavs-
alfabet
• 2 st små speglar i plast
• 260 magneter