gullow logotyp

FonoMix Munmetoden sats för förskoleklass

FonoMix Munmetoden sats för förskoleklass

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka 44.

Pris: 1 995,00 kr
ISBN: gullows-2002
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson


FonoMix Munmetoden i förskoleklass leder barnen in i läsandet på ett konkret och lekfullt sätt genom bl a en berättelse, som ger förståelse för att ljuden kan ritas/skrivas med krumelurer (bokstäver). Metoden ger alltså förståelse för såväl bokstaven som dess ljud, liksom den viktiga kopplingen dem emellan. Barnen knäcker snabbt läskoden och börjar göra ord och läsa med de sex munnar och bokstäver som ingår i satsen. Med denna läskunnighet som grund, är de sedan beredda att snabbt komma igång med den fortsatta läsinlärningen i år 1. Materialet, där korten är av hållbar plast, omfattar ca 85 delar.

Materialet omfattar:
• Handledning ”Den fantastiska uppfinningen”
• Testmaterial - bokstavskännedom/CD
• Mall över tillvägagångssättet i en träningsstund, A4
• Vad säger munnarna? läsning munnar, 4 sid A4
• ”Nyckel” till munnarna och deras namn,1 A4
• FonoMix ljud- och Bokstavsalfabet, A4
• Plast-ask för förvaring av det laborativa materialet
• 3 satser stora munbilder och bokstäver
• 2 satser små munbilder och bokstäver
• 14 bilder – för ord att göra
• 12 dubbelsidiga bokstavsbingo-plattor
• 2 små speglar i plast
• 80 magneter till alla kort i denna ask