gullow logotyp

FonoMix Munmetoden sats för förskoleklass

FonoMix Munmetoden sats för förskoleklass

Beställ nu för förväntad leveransvecka vecka ??.

Pris: 2 480,00 kr
ISBN: gullows-2002
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson


FonoMix-satsen för förskoleklass leder barnen in i läsandet på ett konkret och lekfullt sätt genom bl a en berättelse, som ger förståelse för att ljuden kan ritas/skrivas med krumelurer (bokstäver). Metoden ger alltså förståelse för såväl bokstaven som dess ljud, liksom den viktiga kopplingen dem emellan. Barnen knäcker snabbt läskoden och börjar göra ord och läsa med de sex ljud/munnar och sex bokstäver (s o l a r m) som läraren startar med att träna.

Materialet omfattar:
- Handledning "Den fantastiska uppfinningen för förskoleklass"
- Mall över tillvägagångssätt i en träningsstund, A4
- Vad säger munnarna? 1 st dubbelsidig A4
- Översikt över munnarna och deras namn (halv A4)
- FonoMix Ljud och Bokstavsalfabet, 1 st A4
- Plast-ask för förvaring av det laborativa materialet
- 3x6 stora munbilder och bokstäver
- 2 x6 små munbilder och bokstäver
- 14 bilder till ord att lägga/göra
- 12 dubbelsidiga bokstavsbingo-plattor
- 2 små speglar av plast
- 120 magneter

Fr o m år 2022 ingår ytterligare två ljud (e och n) i denna sats och handledningen har då också utökats med ca 30 sidor till totalt 93 sidor. Pedagogen kan därmed träna eleverna att lägga och läsa 20 olika ord. Med denna läskunnighet som grund är de sedan beredda att snabbt komma igång med den fortsatta läsinlärningen i åk 1.

För de som vill uppdatera sin tidigare f-sats finns under en övergångsperiod en kompletteringssats med handledning och material med de två nya munbilderna/bokstäverna att beställa.