Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Årstidsresan paket

Årstidsresan paket

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 4 400,00 kr
Antal sidor: 0
ISBN: 87139-48-2
Utgivningsdatum: 20140101
Språk: Svenska


Läromedelspaketet Årstidsresan innehåller: 

12 illustrerade sagor i storboksformat avsedda för högläsning. Sagorna anknyter till årstidstemat. Det finns teckenstöd att skriva ut till alla sagor samt så finns lera av sagorna även som animerade filmer. 

4 lärarhäften, ett för varje årstid, med grundläggande fakta om växter, djur, högtider, väder och klädsel under respektive årstid. Informationen ska vara ett komplement till pedagogens egna kunskaper.

Lottospel med bilder i färg, svartvitt, ordbilder med gemener, med versaler samt tecken.
Lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler på ett lustfyllt sätt. De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbilder och tecken till ordbilderna. Lottospelen ger möjlighet till varierad träning då de finns i olika varianter och med olika svårighetsgrader och är ett både roligt och spännande sätt att lära. I lottospelen tränas turtagning, att se lika – lika och att generalisera. 
Genom att lotto finns i olika varianter går det att enkelt individanpassa till den variant som bäst passar varje elev. Spelen innehåller 4, 9 och 16 bitars lotto och kan även anpassas till ett stort antal svårighetsnivåer.

Årstidsplanscher för kommunikationslektioner kan användas som inspirationsbilder vid tematiskt arbete runt årstiderna, där eleven får titta på och diskutera vad som är utmärkande för den aktuella årstiden.

500 sidor färdighetsövningar graderade efter svårighetsgrad (kopieringsunderlag i Pdf form för fri utskrift). Övningar i att måla, klippa, hitta ordbilder, hitta tecken, se lika, hitta rätt väg över pappret och så vidare.

2000 sidor matematikövningar graderade efter svårighetsgrad (kopieringsunderlag i form av Pdf för fri utskrift). Övningar med bilder och föremål på årstidstema. Eleven tränar först på att se lika – lika, och bygger sedan successivt upp en egen förståelse för talsystemet. 

Lärarhandhandledning med idéförklaring och årsplanering. Lärarhandledningen består dels av ett tryckt häfte och dels av PDF-filer. Häftet innehåller en beskrivning av den pedagogiska metoden i materialet och beskrivningar av de olika delarna i ”Årstidsresan” och hur dessa används. Där finns också förslag på en årsplanering. Som PDF finns tips om Utematematik, Estetisk verksamhet och till Hemkunskap. Tips ges också på hur undervisningen kan bedrivas utomhus. Förslag på 24 olika Temalektioner finns också som PDF. Den stora friheten i materialet gör att olika lärare kan använda det på olika sätt. 

Kompletterande lärarmaterial; färdiga lektionsförslag, tips inom estetisk verksamhet, hemkunskap och utematematik samt en bildbank innehållande 447 bilder i färg och svart/vitt till alla årstidernas teman medföljer materialet.

En 12-månaderslicens av Årstidsresan Online
Årstidsresan Online innehåller både Årstidsresans övningar i digitaliserad form och dessutom ett stort antal helt nya övningar. Den digitala formen gör materialet tillgängligt för barn som har motoriska svårigheter som hindrar dem från att göra vissa av övningarna i pappersform. Den möjliggör också ökad självständighet i elevens arbete, och hjälper motivationen genom inbyggda belöningsmekanismer. Årstidsresan Online kan användas fristående eller som en del i läromedelspaketet Årstidsresan.


Årstidsresan är det nya basläromedlet för träningsskoleinriktningen i grundsärskolan. I Årstidsresan följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. 
Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv.

Årstidsresan är ett stort material som består av böcker, spel, övningsblad, planscher och lektionsplaneringar. När läromedlet används i sin helhet så täcker det hela det centrala innehållet i träningsskolans kursplaner. Det är också möjligt att köpa och använda enstaka delar av läromedlet, till exempel endast storböcker, lottospel eller övningsblad. Vissa övningsblad ur kopieringsunderlaget säljs även i form av övningshäften. Häftena passar bra för dig som behöver materialet endast till en eller ett par elever på skolan.

Årstidsresan fungerar som basläromedel för träningsskolan. Hela eller delar av materialet är också lämpligt för undervisning i övriga grundsärskolan, samt förskola och förskoleklass. 

Skollicens, obegränsat antal elever, Årstidsresan Online skollicens 12 mån.
Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter för läraren.
Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Adress till inloggningssidan är http://www.laraonline.se/
Vid framtida köp av andra läromedel som distribueras via LäraOnline används samma lärarinloggning.
Förvara därför inloggningsuppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare på skolan har åtkomst till dessa.Illustrationerna är gjorda av Maria Öqvist