Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Berättelser, sagor och konst: Natursagor - Kortlek

Berättelser, sagor och konst: Natursagor - Kortlek

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 88,40 kr
Bandtyp: Övrigt
ISBN: 88777-64-5
Utgivningsdatum: 20190601
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Natursagor är en kortlek som ingår i läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen. Kortleken består av kort i fem sekvensserier, innehållande 4-12 kort var. Varje serie illustrerar en berättelse som har naturvetenskaplig koppling, genom både ord och bild. Sekvenserna är färgkodade utifrån vilken berättelse de tillhör.

En närmare beskrivning av kortleken samt förslag på aktiviteter med den finns i lärarhandledningen ”Berättelser, sagor och konst – handledning”


Läromedelsserien "Naturvetenskap i vardagen"

Läromedelsserien Naturvetenskap i vardagen ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om naturvetenskap med relevans för vardagslivet.

Serien är indelad i följande arbetsområden:
- Materials egenskaper
- Källsortering och återvinning
- Energianvändning
- Industrier och verksamheter
- Berättelser sagor och konst

Till de fyra första arbetsområdena finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter
Till arbetsområdet ”Berättelser, sagor och konst” finns endast en kortlek och en handledning.

Kortleken Natursagor ingår i området "Berättelser sagor och konst".

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Naturvetenskap i vardagen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp".

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier Mönster och strukturer i naturen (2020) och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021).


För vem?

Serien Naturvetenskap i vardagen passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk.

Tillsammans med läromedelsserierna Mönster och strukturer i naturen och Kropp och hälsa (planerad utgivning 2021) utgör serien Naturvetenskap i vardagen ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.