Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Årstider och väder: Digital

Årstider och väder: Digital

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 455,00 kr
Bandtyp: Webbapplikation
ISBN: 88951-86-1
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Årstider och väder – Digital  är ett mycket enkelt självrättande övningsprogram som ingår i läromedelsserien  Mönster och strukturer i naturen. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband som rör vårt solsystem, viktiga himlakroppar och fenomen vi kan se på himlen.

Övningarna består i att exempelvis dra streck genom labyrinter, lägga pussel, para ihop, sortera och ordna bilder och ordbilder. Övningarna presenteras med återkommande symboler samt inlästa instruktioner. Alla nya ord introduceras med ord+ordbild och alla skrivna ord går att lyssna på genom att klicka på ordet. dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. En knapp finns för att ta skärmavbild av elevens lösningar för dokumentation.

Innehållet i  Årstider och väder – Digital motsvarar det i följande arbetsböcker:
– Vår
– Sommar
– Höst
– Vinter
– Väder

De digitala övningarna har en något lägre svårighetsnivå än arbetsböckerna.


 Läromedelsserien "Naturvetenskap i vardagen" 

Läromedelsserien  Mönster och strukturer i naturen  ger elever med intellektuell funktionsnedsättning konkret och strukturerad kunskap om de naturvetenskapliga sammanhangen och mönstren i naturen. 

Serien är indelad i följande arbetsområden: 
- Djur och växter
- Rymden
- Vatten
- Årstider och väder

Till varje arbetsområde finns:
- 2-5 arbetsböcker
- Ett digitalt övningsprogram, vars innehåll motsvarar det i arbetsböckerna.
- 1-4 kortlekar
- 1 lärarhandledning med tillhörande kopieringsunderlag samt lättlästa texter

Om eleven arbetar med något/några material från varje arbetsområde kommer eleven att gå igenom alla punkter i det centrala innehållet för kunskapsområdet "Mönster och strukturer i naturen" i kursplanen för grundsärskolans åk 1-6. Eleven kommer också arbeta med relevanta delar ur ytterligare två kunskapsområden: "Metoder och arbetssätt" samt "Ämnesspecifika begrepp". 

Resterande delar av kursplanen täcks av Lära förlags läromedelsserier  Naturvetenskap i vardagen (2019) och  Kropp och hälsa  (planerad utgivning 2021).


 För vem? 

Serien  Mönster och strukturer i naturen  passar elever i grundsärskolan, inklusive vissa elever i träningsskolan. Materialet passar också bra för elever i gymnasiesärskola och Lärvux i behov av material på motsvarande kunskapsnivå. Hela serien är åldersneutral i såväl innehåll som formgivning och bildspråk. 

Tillsammans med läromedelsserierna  Naturvetenskap i vardagen och  Kropp och hälsa  (planerad utgivning 2021) utgör serien  Mönster och strukturer i naturen  ett komplett basläromedel för grundsärskolans åk 1-6.