Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Toleransparlören

Toleransparlören

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 32,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 40
ISBN: 88951-96-0
Utgivningsdatum: 20210930
Språk: Svenska
Författare: Klara Ljungberg


Toleransparlören är en handbok i att kommunicera konstruktivt med ungdomar i situationer där intolerans och rasism kommer till uttryck. Handboken förklarar grunderna i att på ett konstruktivt sätt bemöta intoleranta åsikter, och ger konkreta exempel på låg-affektiva frågeställningar att använda istället för konfrontativa argument.Toleransparlören bygger på erfarenheter från många års arbete med frågor om tolerans i skolan. Författaren Klara Ljungberg har lett samtal med såväl elever som uttryckt rasistiska åsikter som med deras klasskamrater och lärare som upplevt stor frustration över att inte veta hur de bäst ska agera för att stärka ett öppet och inkluderande samhälle.
Varför behövs en toleransparlör?
Skolverket tydliggör att skolan aktivt ska motverka tendenser till diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning och funktionsnedsättning. Främlingsfientlighet och intolerans ska mötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.Om vi verkligen vill främja tolerans måste dock kunskapsbasen, diskussionerna och insatserna användas på rätt sätt. Möter vi fördomar med offensiva argument är risken att vi pressar in motparten längre in i det intoleranta hörnet. Personen vi försöker övertyga med våra argument kommer istället söka stöd för sin världsbild hos andra likasinnade. Ofta i forum på nätet där ståndpunkten riskerar att radikaliseras ytterligare.Frågan vi behöver ställa oss är om det viktiga är att vinna argumentationen, eller om vinsten är att erbjuda alternativa sätt att tänka?
För vem?
Toleransparlören är framtagen med utgångspunkt i erfarenheter och exempel från gymnasieskolan.
Metoden och arbetssättet kan användas i verksamheter för alla åldrar, men tonåren är en särskilt viktig period för att arbeta med just värdegrundsfrågor, då det är en period då värderingar och åsikter ofta grundläggs och befästs.Toleransparlören riktar sig inte endast till lärare, utan metoden kan med fördel användas av all personal i skolan. Den kan även användas av personal i andra verksamheter än skolor, där det finns ett behov av att bemöta och diskutera rasism, fördomar och intolerans.
Föreläsningspaket
Toleransparlören erbjuder även föreläsningar riktade både till skolpersonal och elever. Handboken Toleransparlören kan även köpas som en del av ett föreläsningspaket. För mer information, se https://www.toleransparloren.se