Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Kraftloggen PDF

Kraftloggen PDF

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 350,00 kr
Bandtyp: PDF
ISBN: 89729-18-6
Utgivningsdatum: 20240401
Språk: Svenska
Författare: Samuel Östlund


I Kraftloggen kan eleven dokumentera och kartlägga sin upplevda kraftnivå, dvs hur mycket hen klarar av och orkar under en dag. Kraftloggen är indelad i två delar, “Min dag” och “Min vecka”. I dagsloggen sorterar eleven in sin dag och gör den övergripbar. I veckologgen utvärderas den gångna veckan. Eleven får möjlighet att reflektera i mer generella drag över sin vecka samt börja överblicka nästa. Båda loggarna har korta instruktioner med bildstöd. Kraftloggen har sin grund i forskning inom humanistisk psykologi och motivationspsykologi.

I dagsloggen början användaren dagen med att fylla i de olika momenten som dagen kommer att innehålla. När varje moment är avslutat använder eleven färgkoder för att visa hur stressande vissa moment upplevs. Färgen symboliserar elevens kraftnivå. När alla moment för dagen är avklarade finns utrymme att skriva några rader kring något som upplevts som särskilt stimulerande och något som varit extra kraftkrävande.

Kraftloggen är ett verktyg som bidrar till en miljö som är gynnsam för användaren att utveckla driv, stressreglering och metakognition.

Vad ingår?
Kraftloggen består av en dagslogg, en veckologg och en personalhandledning. Materialet säljs som kopieringsunderlag, i form av PDF, med skollicens.

För vem?
Passar elever som har hjälp av tydliggörande material för att kunna kommunicera om, reflektera över och utvecklas i sin skolvardag, exempelvis elever med NPF-diagnoser.

Skollicens
För obegränsat antal användare. Vid köp skickas ett mail med inloggningsuppgifter till LäraOnline - Lära förlags plattform för digitala material. Mailet skickas till den adress som uppgavs vid beställningen. Plattformen hittas på www.laraonline.se.
Inloggningsuppgifterna ger kunden åtkomst till alla köpta läromedel som distribueras via LäraOnline. Skolor bör därför förvara uppgifterna på ett sådant sätt att alla berörda lärare har åtkomst till dem.