naforlag logotyp

Träna läsförståelse Stavning A pdf

Träna läsförståelse Stavning A pdf

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 99,00 kr
Bandtyp: PDF
Antal sidor: 16
ISBN: 982108-6-6
Utgivningsdatum: 20160201
Språk: Svenska
Författare: Lindén, Jonny
Björnekull, Cissi
omslagsIllustratör: Björnekull, Cissi


Böckerna Stavning åk 4-6 A, B och C är i huvudsak inriktade mot att träna stavning. Men om man vill utnyttja texterna i böckerna till att låta eleverna träna läsförståelse, så är detta ett underlag som kan ge stöd i det arbetet.
Man kan antingen skriva ut sidorna och kopiera till eleverna, eller så kan man dela
PDF-dokumentet till elever som använder t.ex. dator eller surfplatta. Det fungerar utmärkt att skriva digitalt, direkt i dokumentet. Tänk bara på att det måste finnas en PDF-läsare tillgänglig.
Böckerna Stavning åk 4-6 A, B och C är i huvudsak inriktade mot att träna stavning. Men om man vill utnyttja texterna i böckerna till att låta eleverna träna läsförståelse, så är detta ett underlag som kan ge stöd i det arbetet.
Man kan antingen skriva ut sidorna och kopiera till eleverna, eller så kan man dela
PDF-dokumentet till elever som använder t.ex. dator eller surfplatta. Det fungerar utmärkt att skriva digitalt, direkt i dokumentet. Tänk bara på att det måste finnas en PDF-läsare tillgänglig.

Det finns olika typer av frågor/uppgifter:
Hitta svaren i texten
Lista ut svaren med hjälp av texten
Vad tycker du? (som kan vara en utgångspunkt för diskussion av något i klassen)
Extrauppgift (t.ex. skriva en egen fortsättning på bokens text).

Man kan antingen skriva ut sidorna och kopiera till eleverna, eller så kan man dela
PDF-dokumentet till elever som använder t.ex. dator eller surfplatta. Det fungerar utmärkt att skriva digitalt, direkt i dokumentet. Tänk bara på att det måste finnas en PDF-läsare tillgänglig.

Utnyttja gärna den digitala möjligheten till att ha genomgångar på t.ex. interaktiv skrivtavla eller via projektor.
Det är tillåtet att kopiera och dela PDF-dokumentet till den elevgrupp man jobbar med. Som komplement till detta dokument finns FACIT till läsförståelsefrågorna.