Läs med Lycko 1

Läs med Lycko 1

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 71,00 kr
ISBN: 7762-246-8
Språk: Svenska


Det första av två Lyckohäften för den tidiga läsinlärningen. Bok 1 går igenom alla vokaler och har enbart ord med lång vokal. Konsonantförbindelser förkommer endast sparsamt i bok 1.

Övningarna är grupperade i par, där första övningen går från bild till ord. De olika orden står dessutom under respektive bild. I den därpå följande övningen används samma ord och bilder men går från ord till bild.

I varje övning är de två sista orden av lite svårare karaktär jämfört med de tio första. Eftersom det då enbart finns två möjliga svar kvar blir det en lagom utmaning.

Innehåller 36 sidor och 16 övningar och är i formatet 14x26 cm.

Används tillsammans med Lycko Prima - svarslåda, art.nr. 7762-201-7 som köps separat här.

Smakprov ur boken går att hitta här.

 

Passar för:
Lpfö18: Talspråk, ordförråd och skriftspråk.
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva – tala, lyssna och samtala, skriva.