Lyssna med Lycko

Lyssna med Lycko

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 71,00 kr
Antal sidor: 32
ISBN: 7762-219-2
Språk: Svenska
Författare: Rosenblad, Nina


Lyckobok med 14 läsförberedande övningar som tränar fonologisk medvetenhet, det vill säga medvetenheten om hur ord består av olika ljud.

Både elever som kan några bokstäver och de som ännu inte lärt sig några kan arbeta med övningarna då de ger en fonologisk grund för ljudning så väl som bokstavskunskap.

Författare: Nina Rosenblad.
Illustratör: Pia Niemi.

Används med Lycko Prima - svarslåda, art.nr. 7762-201-7 som köps separat här.

Smakprov ur boken går att hitta här.

Passar för:
Lpför18: Talspråk, ordförråd och skriftspråk

Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva – tala, lyssna och samtala, skriva.