siu logotyp

Världen underbarare än vi tror - emergens självorganisation synkronisering icke-reducerbarhet

Världen underbarare än vi tror - emergens självorganisation synkronisering icke-reducerbarhet

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 118,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 160
ISBN: 85810-13-0
Utgivningsdatum: 20060801
Språk: Svenska
Författare: Lagerroth, Erland


Erland Lagerroth, 1925-2016, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet och visiting professor vid flera utländska universitet har en rik produktion som författare. Hans 24 böcker omfattar såväl akademiska produktioner som mer populärvetenskapliga verk varav denna bok är ett exempel. Bland hans utmärkelser kan nämnas Ingmarstipendiet, Mårbackapriset och Gleerupska priset från Vetenskapssociteten i Lund.
I denna bok om Världen som underbarare än vi tror beskriver han världen som en självorganiserande helhet i motsats till de som ser världen utifrån analytiska och reduktionistiska utgångspunkter. Han motsätter sig dock också den ensidigt andliga beskrivningen av världen som ser naturens skapande förmåga som enkla materiella mekanismer.
Istället presenterar författaren ett tredje alternativ.. Som utforskare av de fiktiva världar som kallas romaner lärde sig Erland Lagerroth tidigt att viktigare än enskilda beståndsdelar var relationer, helheter, processer.. Samma sätt att tänka återfann han sedan hos Ilya Prigogine, Nobelpristagare i kemi 1977, som upptäckte självorganisation i naturen genom skapande överskridande av tidigare existensformer.
I denna Erland Lagerroth´s sjätte bok i ämnet finner han liknande tankar på många andra håll, bl.a. hos två Nobelpristagare i fysik. "Vad vi ser är en världsbildens förvandling, där målet att förstå naturen genom att bryta ner den i allt mindre delar ersätts av målet att förstå hur naturen organiserar sig själv".
Nyckelbegrepp blir emergens-rörelsen uppåt från nivå till nivå-och självorganisation-konstitueringen av de nya formerna. Det är organisationsprinciper, inte beståndsdelar, som bygger världar, både fiktiva och reella.
Världen är underbarare än vi tror!