Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Stegmatte - diagnoser kopieringsunderlag

Stegmatte - diagnoser kopieringsunderlag
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 499,00 kr
Bandtyp: Kopieringsunderlag
Antal sidor: 134
ISBN: teng-261
Författare: Thölin, Hanna


Stegmatte är ett komplett läromedel som hjälper dig att se hur dina elever utvecklas mot Lgr 22:s förmågor i matematik samt kunskapskraven i matematik för år 3. Stegmatte består av dels en pärm med stegblad och diagnoser, dels tre pärmar med arbetsblad.

I stegbladen är kunskapskraven för år 3 nedbrutna i delmål och fördelade över årskurserna 1 - 3 i lämplig progression. Diagnoserna är kopplade till stegbladens delmål. Arbetsbladen är även de kopplade till stegbladens delmål och kan användas som för- och efterarbete av diagnoserna. Arbetsbladen i Stegmatte kan då också bli elevens egentliga och kompletta läromedel i matematik.

Stegmatte gör kunskapskraven tydliga för elever, föräldrar och pedagoger. Stegbladen är gjorda efter Centralt innehåll samt kunskapskraven i matematik för år 1 - 3 i Lgr 22.

Stegbladen fungerar som en hjälp för att se vad eleven kan och vad som blir nästa delmål att arbeta mot. När ett delmål är uppnått fyller eleven i del av, eller hela delmålet på det aktuella stegblad som eleven arbetar med. Vid utvecklingssamtal och målarbete blir det visuellt tydligt var eleven befinner sig i sin utveckling.

Diagnoserna prövar varje delmål. Diagnoserna fungerar som ett komplement till de övriga iakttagelser pedagogen gör kring sina elever.

Arbetsbladen är kopplade till stegbladen och till diagnosernas innehåll. Med hjälp av dessa kan eleverna arbeta mer med moment som de behöver träna på. Eftersom pärmen innehåller ett stort antal arbetsblad finns det möjlighet till både för- och efterarbete av diagnoserna.

Stegmatte är indelat efter Lgr 22:s rubriker från Centralt innehåll. Dessa är Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Sannolikhet och statistik, Samband och förändring, samt Problemlösning.

Diagnoser 1 ~ 2 ~ 3
KOPIERINGSUNDERLAG
~ 134 sidor i färg
Skolår: 1-3
Art nr 261……..…...499 kr