askunge logotyp

Uppdrag programmering

Uppdrag programmering

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 420,00 kr
Bandtyp: Spiral
ISBN: 7767-059-9
Utgivningsdatum: 20190405
Språk: Svenska
Författare: Zeland Bodin, Helene
Kennebäck, Fredrik


Uppdrag programmering är indelad i olika uppdrag, vilka har en tydlig arbetsgång med instruktioner, illustrationer samt diskussionsfrågor som du kan använda tillsammans med dina elever. Genom att följa instruktionerna i boken kommer du med lätthet att kunna undervisa dina elever i grunderna i visuell programmering.