askunge logotyp

Medveten matte Sannolikhet och statistik årskurs 7-9

Medveten matte Sannolikhet och statistik årskurs 7-9

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 320,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 56
ISBN: 86611-57-6
Utgivningsdatum: 20170620
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Lucassi, Tommy


Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.
De tio stegen i arbetsgången är:
1.Problemlösning 1
2.Genomgång
3.Bedömningsträning i grupp
4.Självbedömning
5.Problemlösning 2
6.Förtest och dokumentation
7.Framåtsyftande planering
8.Individuell träning
9.Diagnos
10.Slutbedömning