askunge logotyp

Medveten matte Algebra och ekvationer årskurs 7-9

Medveten matte Algebra och ekvationer årskurs 7-9

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 380,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 56
ISBN: 86611-53-8
Utgivningsdatum: 20130328
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Lucassi, Tommy


Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.
De tio stegen i arbetsgången är:
1.Problemlösning 1
2.Genomgång
3.Bedömningsträning i grupp
4.Självbedömning
5.Problemlösning 2
6.Förtest och dokumentation
7.Framåtsyftande planering
8.Individuell träning
9.Diagnos
10.Slutbedömning