askunge logotyp

Medveten matte Taluppfattning årskurs 7-9

Medveten matte Taluppfattning årskurs 7-9

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 320,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 56
ISBN: 86611-54-5
Utgivningsdatum: 20140130
Språk: Svenska
Författare: Lucassi, Tommy


Arbetsmetoden i Medveten Matte startar med en problemlösningsuppgift. De går att lösa på flera olika sätt, på olika nivå, och omfattar flera förmågor. Det är det första steget på väg mot medvetna elever.
De tio stegen i arbetsgången är:
1.Problemlösning 1
2.Genomgång
3.Bedömningsträning i grupp
4.Självbedömning
5.Problemlösning 2
6.Förtest och dokumentation
7.Framåtsyftande planering
8.Individuell träning
9.Diagnos
10.Slutbedömning