askunge logotyp

Lyckas med problemlösning A Monstertrubbel - elevbok

Lyckas med problemlösning A Monstertrubbel - elevbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 55,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 32
ISBN: 87701-64-1
Utgivningsdatum: 20161127
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Författare: W Gustafsson, Victoria
S Panboon, Anette
Gustafsson, Victoria W.
Panboon, Anette S.
Illustratör: Borg, Daniel


Monstertrubbel är arbetshäftet där eleverna löser problem med hjälp av de kunskaper de förvärvat när de arbetat med Lyckas med problemlösning A. Berättelsen i Monstertrubbel handlar om barnen Bim och Mir som hittar en magisk bok på vinden. Bim och Mir tar sig in i bokens värld för att rädda sju monster som blivit tillfångatagna av en ond trollkarl. De möter en vätte som blir deras Vägvisare. För att rädda ett monster måste de lösa tre kluriga problem. När eleverna klarat det får de ett monsterklistermärke som de sätter in i arbetshäftet.
Monstertrubbel är tänkt för årskurs 2-3.

Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder,modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet.
För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur.

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna
• lösa matematiska problem
• använda några strategier
• välja en lämplig lösningsstrategi
• bedöma om lösningen är rimlig
• förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt
• reflektera kring olika sätt att lösa problem
•formulera egna matematiska problem