askunge logotyp

Lyckas med problemlösning A Lärarstöd för strukturerad undervisning inkl affisch

Lyckas med problemlösning A Lärarstöd för strukturerad undervisning inkl affisch

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 460,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 64
ISBN: 87701-60-3
Utgivningsdatum: 20160320
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Författare: Gustafsson, Victoria
Panboon, Anette
Illustratör: Borg, Daniel


Ny upplaga 2016. Denna upplaga är i fyrfärg och innehåller också fler problem för eleverna att träna på. Facit finns på www.askunge.se.

Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet.
För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur.