askunge logotyp

Lyckas med problemlösning B De sju portarna - elevbok

Lyckas med problemlösning B De sju portarna - elevbok

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 50,00 kr
Bandtyp: Bok
Antal sidor: 32
ISBN: 87701-65-8
Utgivningsdatum: 20161127
Språk: Svenska
Upplaga: 2
Författare: W Gustafsson, Victoria
S Panboon, Anette
Gustafsson, Victoria W.
Panboon, Anette S.
Illustratör: Borg, Daniel


Elevboken De sju portarna börjar med en berättelse som handlar om de två barnen Bim och Mir. De får undervisning av professor Kitametam. En dag gör de något förbjudet och hamnar i en annan värld. Där träffar de en vätte som blir deras Vägvisare. För att ta sig tillbaka till den egna världen måste Bim och Mir passera sju portar.
Bakom varje port gömmer sig tre kluriga problem. När eleverna hjälpt Bim och Mir att lösa problemen i ett rum, får de en nyckel (klistermärke) till porten som bevis på att de har lyckats.
De sju portarna är tänkt för årskurs 4-6.

Problemlösning har en central roll inom matematiken. Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder,modeller och resultat. Problemlösning är både ett mål och ett medel och finns därför med både som ett långsiktigt mål och som ett kunskapsområde i det centrala innehållet.
För att utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att arbeta regelbundet och med progression och struktur.

I arbetet med Lyckas med problemlösning får eleverna
• lösa matematiska problem
• använda några strategier
• välja en lämplig lösningsstrategi
• bedöma om lösningen är rimlig
• förklara sina lösningar både skriftligt och muntligt
• reflektera kring olika sätt att lösa problem
•formulera egna matematiska problem