gullow logotyp

FonoMix Munmetoden sats för förskolan ”Leka med pratljud”

FonoMix Munmetoden sats för förskolan ”Leka med pratljud”

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 1 725,00 kr
ISBN: gullows-2003
Språk: Svenska
Författare: Gullan Löwenbrand Jansson


FonoMix Munmetodens läsförberedande lek med pratljuden, där ljuden visas som munnar, gör barnen tidigt medvetna om språkljuden och de förstår att om man sätter samman dessa ljud/munnar på olika sätt blir det ord. Att på ett lekfulltoch roligt sätt bli medveten om språkljuden och munnens betydelse vid tal och läsning är grunden för läsinlärningen. Barnen kan göra (ʺskrivaʺ) och läsa 15 ord med de 6 ljuden/munnarna som ingår i materialet. De är efter denna träning i förskolan, sedan väl förberedda att i f-klassen kunna koppla samman dessa ljud med sina motsvarande bokstäver.

Materialet omfattar:
• Handledning, 49 sid
• Mall för leken med pratljud
• Vad säger munnarna?
• FonoMix Ljud– och bokstavsalfabet
• Kontroll av barnets ljudmedvetenhet
• Plast-ask (röd eller blå)

Innehåll i asken:
• 2 x 6 munbilder för ljuden o s l a r m
• 60 st färgbilder för ljudanalys
• Munbilds-Bingo 1 och 2, 6 plattor
• "Nyckel" för de sex munbilderna
• Två små speglar i plast
• 100 självhäftande magneter till bilderna