Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Tolka bilder

Tolka bilder

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 123,00 kr
Bandtyp: Spiral
Antal sidor: 36
ISBN: 87139-58-1
Utgivningsdatum: 20140101
Språk: Svenska


Lättläst bok för bildundervisning. I Tolka bilder analyseras bilder utifrån hur de används; Reklam, nyhets, propaganda, informations och konstnärliga bilder behandlas. Boken tar upp vad som kännetecknar bilder utifrån deras användning och varför de utformas på ett visst sätt. Bildernas budskap granskas. Iakttagelser av hur män, kvinnor och barn presenteras i bild finns med och även hur bildspråket har ändrats med tiden, tex reklambilder förr och nu. Genom att arbeta med Tolka bilder ska eleven få en medvetenhet om att bilder kan ha olika syften och en förståelse för att att bilder används för att påverka oss på olika sätt. Målet är att eleven ska kunna kritiskt granska de bilder som hen möter och förstå att många av dessa bilder har som uppgift att ge en påverkan.
Tolka bilder ska också ge en inspiration i det egna bildskapandet.

Ämnet bild ska vara utvecklande, stimulerande samt inspirera eleven till att skapa sina egna bilder och kunskap om både färg- och formlära liksom perspektiv och proportioner är viktiga. Att kunna behärska olika metoder och tekniker stimulerar även det egna bildskapandet. Utgångspunkten för både Skapa bilder och Tolka bilder är därför att stimulera elevernas kreativitet. Utöver de praktiskt inriktade avsnitten i materialen finns också kapitel som på ett inspirerande sätt behandlar konst och arkitektur. Båda böckerna har en lättläst text med tillräckligt stor grad på bokstäverna, luft mellan stycken och mellanrubriker.

Lämpligt för elever i slutet av grundsärskolan och i gymnasiesärskolan, samt andra med behov av lättläst material i ämnet.