Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

laraforlag logotyp

Följ tråden - Ett stödmaterial för att skriva berättelser

Följ tråden - Ett stödmaterial för att skriva berättelser

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 810,00 kr
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 132
ISBN: 88621-82-5
Utgivningsdatum: 20180101
Språk: Svenska
Upplaga: 1
Författare: Eklund, Cristina


Följ tråden är ett stödmaterial för att skriva berättelser och består av böcker med intresseväckande inledningar. Dessa följs av uppslag med följdfrågor till den inledande texten. Det finns stödord som kan vara till hjälp för att formulera en fortsättning och också spännande illustrationer som ger en hint om hur berättelsen utvecklas.

Böckerna har olika teman där vissa behandlar realistiska vardagshändelser medan andra är mer mystiska eller äventyrliga.
All text är på lättläst svenska.

Eleven skriver sin egen berättelse på ett separat ark eller i ett ordbehandlingsprogram, genom att besvara följdfrågorna med hjälp av bild och stödord. Eleven kan också illustrera sin saga med bilder från den medföljande bildbanken.

Följ tråden innehåller en storbok, för användning i helklass och 10 småböcker. Digitalt material ingår också i form av kopieringsunderlag med lärarhandledning, inledningar och stödfrågor till ytterligare sju berättelser, sju ensamma inledningar, 15 inspirerande rubriker samt bildbank.

Läromedlet riktar sig i första hand till elever som behöver stöd i att följa tråden genom en hel berättelse i åk 2-6 i grundskolan samt elever i grundsärskolan.
Materialet är särskilt anpassat för elever som på grund av språkstörning, autism eller kognitiva svårigheter har svårt att initiera, formulera och skriva texter som håller en röd tråd.