Läs med Lycko 2

Läs med Lycko 2

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 71,00 kr
ISBN: 7762-247-5
Språk: Svenska


Den andra av två Lyckohäften för den tidiga läsinlärningen.

Bok 2 har fokus på konsonanter och här återfinns även kort vokal. Konsonantför-
bindelser förkommer mer frekvent i bok 2.

Avslutningsvis i bok 2 återfinns två övningar med blandade ord och även ord med ljudstridigheter. Detta för att kunna introducera bokstäverna c, w och x.

I varje övning är de två sista orden av lite svårare karaktär jämfört med de tio första. Eftersom det då enbart finns två möjliga svar kvar blir det en lagom utmaning.

Innehåller 32 sidor och 14 övningar och är i formatet 14x26 cm.

Används tillsammans med Lycko Prima - svarslåda, art.nr. 7762-201-7 som köps separat här.

Smakprov ur boken går att hitta här.

 

Passar för:
Lpfö18: Talspråk, ordförråd och skriftspråk.
Lgr22 och Lspec22: Sv, Sva – tala, lyssna och samtala, skriva.