Välj kundtyp

För att ge dig ett korrekt pris behöver vi veta vem du är. Vänligen välj skola/företag eller privatperson nedan.

tengnas logotyp

Enkelt om samhället

Enkelt om samhället
Välj antal:
Köp

Levereras inom 1-2 vardagar.

Pris: 399,00 kr
Antal sidor: 28
ISBN: Teng-406
Utgivningsdatum: 20200501
Språk: Svenska
Författare: Marie Tengnäs


Enligt Lgr 11 och kursplanen i SO ska eleverna arbeta med skildringar av livet förr och nu, att flytta inom ett land och mellan länder, livsfrågor, trafikregler, barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder, normer och regler, barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder, sjukvård, räddningstjänst och skola, yrken, miljöfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati och möten, pengars användning och värde, samt medier.

I Enkelt om samhället presenteras enkla och tydliga texter med uppgifter om samhället förr och nu. Eleverna får läsa 25 sakprosatexter om bl a. Sverige, Förr i tiden, Skola, Lek, Demokrati, Klassråd, Elevråd, Val, Regering och riksdag, Monarki, Skatt, Sjukvård, Räddningstjänst, Polisen, Trafikregler, Cykel, Sopor, Hållbar utveckling, Arbete, Pengar och pengars värde, Att flytta, FN och de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen, Barns rättigheter, Massmedier samt Sociala medier.

I Enkelt om samhället finns både illustrationer och fotografier med förklarande bildtexter, som ger eleverna ett tydligt bildstöd. Varje kapitel avslutas med elevuppgifter som lyfter fram samhällsvetenskapliga sammanhang, ord och fraser.

Enkelt om samhället passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO i år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov, samt för nyanlända elever i högre åldrar, som behöver träna vanligt förekommande ord och ämnesbegrepp.